قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین ۵۰۰ متر مربع

بنا   ۴۰۰  متر مربع

چهار خوابه

محوطه سازی

مجهز به سیستم هوشمند

جواز ساخت

واقع در کلاردشت رودبارک