قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمين حدود ٤٢٠ مترمربع

بنا ٣٢٠ مترمربع

دوبلكس

سه خوابه

 يك خواب مستر

جواز ساخت و پايان كار

داراى سند تكبرگ ثبتی

واقع در كلاردشت گركپس