قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

متراژ زمين : ٥٥٠ مترمربع

متراژ بنا    :  ٢٦٠  مترمربع 

دوبلكس 

سه خوابه

جوازساخت

سند تكبرگ