قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

متراژ زمين : 1045 مترمربع

متراژ بنا :  420 متر مربع 

٣خواب مستر  

داراى جواز ساخت 

سند