قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین : ۲۰۰۰ مترمربع

بنا   : ۳۲۰ مترمربع

سه خوابه

دوبلکس

سند ثبتی

حیاط سازی و چشم انداز بسیار زیبا
 
واقع در کلاردشت دوبال اجابئیت