توضيحات

زمین : ۲۰۰۰ مترمربع

بنا   : ۳۲۰ مترمربع

سه خوابه

دوبلکس

سند ثبتی

حیاط سازی و چشم انداز بسیار زیبا
 
واقع در کلاردشت دوبال اجابئیت