توضيحات

زمین ۵۰۸ مترمربع

بنا  ۲۸۰ مترمربع

سه خوابه  

سند ثبتی 

حیاط سازی بسیار زیبا

چشم انداز بسیار زیبا

واقع در کلاردشت کوی دوبال