قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین ۵۰۸ مترمربع

بنا  ۲۸۰ مترمربع

سه خوابه  

سند ثبتی 

حیاط سازی بسیار زیبا

چشم انداز بسیار زیبا

واقع در کلاردشت کوی دوبال