توضيحات

زمین ۱۳۲۶ مترمربع

بنا ۷۴۴ متر مربع

شش خوابه

تریپلکس

سقف دکرا

محوطه سازی زیبا 

استخر- سونا - جکوزی

کف گرمایی 

سالن بیلیارد 

جواز ساخت  - سند ثبتی

چشم انداز بسیارزیبا

پایان کار