قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین ۷۰۰ مترمربع

بنا   ۶۰۰ منرمربع

سه خوابه

آسانسور

استخر

آب -برق-گاز

سندثبتی

کلاردشت پی قلعه