قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین  ۳۵۰ متر مربع

بنا   ۲۴۵ متر مربع

چهارخوابه

محوطه سازی  

کف گرمایی

لوکس

سند ثبتی

جواز ساخت

پایان کار

واقع در کلاردشت حسنکیف شهرک پامچال