قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین  ۳۰۰ متر مربع

بنا حدود ۳۰۰ متر مربع

چهارخوابه 

سرایداری 

لوکس

جنب جنگل 

محوطه سازی

جواز ساخت

سند ثبتی

واقع در کلاردشت - گرکپس