قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین  :  ۶۶۴ متر مربع

بنا     :   ۲۳۰ متر مربع

دارای سه خواب  

تریبلکس  

محوطه سازی شده
 
دارای  جوازساخت

امتیاز آب و برق و گاز و تلفن

واقع در کلاردشت لاهو