قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمين :1140 مترمربع 

بنا : 405  مترمربع 

سه خوابه 

داراى آب  برق  گاز 

پايان كار 

چشم انداز بسيار زيبا 

محوطه سازى بسيار زيبا 

مهندسى ساز

واقع در كلاردشت