قيمت توافقي
شماره تماس فرشاد آقايــي : 09111923035

الله قلی آقایی: 09111923034

آدرس دفتر : کلاردشت - گرکپس

دفتر کلاردشت: 01152633003,01152633004

فکس: 01152633003

توضيحات

زمین ۸۰۰ متر مربع

بناحدود ۵۰۰ متر مربع

چهارخوابه 

لوکس

محوطه سازی 

جواز ساخت

واقع در کلاردشت مجل